Palveluehdot

  • Jos hoitoon tuleva on alle 18-vuotias, täytyy hänen tulla hoitoon huoltajan seurassa.

  • Intialaisessa päähieronnassa on oma listaus tekijöistä, jotka estävät hoidon. Kts lista kohdasta Intialainen päähieronta.

  • Surukursseille ja muihin tilaisuuksiin tulevalla alle 18-vuotiaalla tulee olla huoltajan kirjallinen suostumus osallistumisesta.

  • Hoitoihin tai surukursseille ei voi osallistua, jos kärsii mielenterveysongelmista tai on mielenterveyslääkityksellä.

  • Hoidot eivät korvaa lääkärin tutkimusta, lääkärin määräämiä lääkkeitä tai hoitoja. Hoidot tulee nähdä tukevana hoitomuotona.

  • Hoitoon hakeutuessasi /kurssille ilmoittautuessasi sitoudut kertomaan minulle kaikki tarvittavat tiedot fyysisestä ja psyykkisestä terveydentilanteestasi ennen hoitopäätöksen tekemistä /kurssille osallistumista.